KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Trafik og Miljø Miljø Tekniske anlæg Vindmøller

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Trafik
Miljø
Mål og midler
Agenda 21-strategi
Klima
VVM-pligtige anlæg
Tekniske anlæg
Vindmøller
Hensyn til radiokædeforbindelser
Affaldsanlæg
Forurenet og ren jord
Ishøj Varmeværk
Retningslinjer
Støj
Miljøvurdering

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Vindmøller

Der er ikke udpeget vindmølleområder i Ishøj Kommune. Da kommunen er plaget af megen støj på grund af store infrastrukturanlæg, ønskes der ikke store vindmøller opstillet, da disse vil medføre yderligere støjgener for beboerne.

Opstilling af husstandsvindmøller kan kun ske efter landzonetilladelse eller på baggrund af en lokalplan. Ved opstilling af husstandsvindmøller skal der tages størst mulig hensyn til nabobeboelse og til de regionale interesser, der er knyttet til anvendelsen af det åbne land, herunder hensyn til de naturmæssige, landskabelige og kulturhistoriske værdier samt hensyn til jordbrug.

I forbindelse med landzoneadministration skal der altid foretages en konkret vurdering af nye husstandsvindmøller ud fra landskabelige forhold.

Placeringen af vindmøller skal tage hensyn til trafikken og trafiksikkerheden på overordnede og vigtige veje, således at vindmøller ikke placeres nærmere vejen end fire gange møllens totalhøjde, og således at vindmøller ikke placeres i vejens sigtelinje, hvis det vurderes at kunne fjerne trafikanternes opmærksomhed fra vejen og dens forløb.

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her


Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk