KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Trafik og Miljø Miljø VVM-pligtige anlæg

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Trafik
Miljø
Mål og midler
Agenda 21-strategi
Klima
VVM-pligtige anlæg
Tekniske anlæg
Støj
Miljøvurdering

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

VVM-pligtige anlæg

Byrådet vil arbejde for at minimere etableringen af fremtidige virksomheder og anlæg, der påvirker miljøet i væsentlig grad.

For at undgå uacceptable miljøbelastende konsekvenser skal der, ved etableringen af anlæg, der må antages at påvirke miljøet væsentligt, udarbejdes en VVM-undersøgelse. VVM betyder Vurdering af Virkninger på Miljøet. Der skal udarbejdes en VVM-undersøgelse, inden der kan gives tilladelse til at igangsætte anlægget. VVM-proceduren indebærer, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse for anlægget. Ved udvidelse af allerede eksisterende anlæg, hvor udvidelsen kræver en VVM-undersøgelse, skal denne kun foretages på udvidelsen af anlægget.

For at forebygge uønskede påvirkninger på miljøet skal der ved anlæg, der må tænkes at påvirke miljøet væsentligt, inddrages den relevante information fra bygherre, myndigheder og offentlighed så tidligt som muligt i beslutningsprocessen. Det eneste anlæg i kommunen der hidtil er lavet en VVM-undersøgelse af, er motorvejsudvidelsen af Køge Bugt Motorvejen, der blev færdiggjort i 2008.

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

Videre læsning

Planlovens § 11 a nr. 7 og § 11 g, stk. 1.

Oversigt over statslige interesser i kommune-planlægningen

Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM)


Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk