KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Trafik og Miljø Trafik

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Trafik
MĂĄl og midler
Vejnet
Trafikstier
Parkering
Kollektiv trafik
Letbane
Trafiksikkerhed
Trafikmiljø
Trafikprojekter
Arealreservationer
Miljø
Miljøvurdering

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Trafik

Byrådet ønsker, at Ishøj Kommune skal kunne tilbyde borgere og virksomheder de bedst mulige trafikale forhold. Dette indebærer blandt andet trygge og sikre veje og stier, samt et veludbygget kollektivt transportnet.

Et af de særlige karakteristika ved Ishøj Kommune er det differentierede stisystem, hvor færdselsårer for bløde og hårde trafikanter er separeret. Derudover gennemløbes kommunen af to af Danmarks primære og mest befærdede færdselsårer. Blandt andet derfor spiller trafik en vigtig rolle i kommunens vision om den fremtidige udvikling. Infrastrukturen binder land og by sammen, og et veludbygget vej- og stisystem er vitalt for en kommune, der skal være attraktiv for både beboere og virksomheder. Det er kommunens vision, at alle der færdes på veje og stier oplever, at fremkommeligheden er god og trafiksikkerheden høj.

Kommuneplanen indeholder en status for den nuværende trafikstruktur. I planen er der formuleret målsætninger for, hvordan den trafikale infrastruktur skal udvikles i de kommende år, samt hvilke initiativer kommunen vil tage for at opfylde målsætningerne.

Folketinget vedtog den 30. januar 2009 et trafikforlig om anlægsinvesteringer på cirka 94 milliarder kroner fordelt over de næste 10 år. Ishøj Kommune vil løbende følge mulighederne for at få del i midler, der kan skabe forbedrede trafikale forhold i kommunen.

Kommuneplanen præsenterer målsætninger og handlinger, der fremmer gode og sikre forhold for alle typer af trafikanter. Kommuneplanen opstiller ligeledes ideer til, hvordan allerede forekommende problemer fremover skal løses, herunder hvordan de statslige krav på trafikområdet skal efterkommes.

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

Videre læsning

Ishøj Kommunes trafikhandlingsplan


Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk