KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Trafik og Miljø Trafik Arealreservationer

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Trafik
MĂĄl og midler
Vejnet
Trafikstier
Parkering
Kollektiv trafik
Letbane
Trafiksikkerhed
Trafikmiljø
Trafikprojekter
Arealreservationer
Miljø
Miljøvurdering

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Arealreservationer

I henhold til Fingerplan 2007 reserverer Ishøj Kommune arealer til en eventuel fremtidig forlængelse af Ring 5.

Byrådet har et mål om at trafikmængden på Ishøj Strandvej minimeres således, at den på strækningen fra Greve Kommune til skæringen med Ishøj Stationsvej kan nedklassificeres til en sekundær vej. Dette kan ske ved at sænke hastighedsgrænsen i lighed med vejens forløb i andre kommuner eller ved eventuelt at omdanne/omlægge vejens forløb enkelte steder også i lighed med andre kommuner.

Den nordlige del af kommunen er ifølge Fingerplan 2007 udlagt til transportkorridor til kommende infrastrukturanlæg. Læs mere her.

Kommunen har udlagt areal til tracé til en eventuel fremtidig letbane på stationsforpladsen. Læs mere her.

Fra statslige side er der planer om en udvidelse af jernbanenettet med en hurtig forbindelse mellem København og Ringsted. Læs mere her

 

 

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

Der tages forbehold for ændringer i kortmaterialet siden kommuneplanens vedtagelse 1. december 2009


Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk