KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Trafik og Miljø Trafik Kollektiv trafik

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Trafik
MĂĄl og midler
Vejnet
Trafikstier
Parkering
Kollektiv trafik
Letbane
Trafiksikkerhed
Trafikmiljø
Trafikprojekter
Arealreservationer
Miljø
Miljøvurdering

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Kollektiv trafik

Byrådet ønsker, at borgerne i Ishøj Kommune skal sikres gode muligheder for at komme rundt i kommunen. Kollektiv trafik skal være så attraktivt, at flere vil lade bilen stå.

Transportforholdene har stor betydning for udviklingen i Ishøj. For at Ishøj Kommune skal fremstå som attraktiv for både private og virksomheder skal der sikres god adgang til arbejdspladser, hyppige og hurtige forbindelser til større byer samt god adgang til offentlige servicefunktioner.

Da kommunalreformen trådte i kraft 1. januar 2007, fik kommunen ansvaret for den kollektive bustransport. Trafikselskabet Movia er kommunens rådgiver i forbindelse med planlægningen af ruter, både kommunalt og regionalt.

Den kollektive trafik i Ishøj består af S-tog og busser. S-togene står for den største del af den regionale trafik, og benyttes i høj grad af borgere i kommunen med arbejde andetsteds i københavnsområdet.

En udvidelse af jernbanenettet med en hurtig forbindelse fra Købehavn til Ringsted vil også få indflydelse på Ishøj Kommune. Ifølge de nuværende planer skal banen løbe langs med Vejleåvej uden for erhvervsområdet. Det er vigtigt, at disse planer tages i betragtning i den fremadrettede planlægning. Et egentligt arealudlæg til jernbanen vil afvente fastlæggelse af den endelige baneføring.

Bustrafikken er delt i regionale og lokale busruter. De regionale busser forbinder Ishøj med andre kommuner i københavnsområdet. De lokale busruter servicerer de enkelte bydele og landsbyerne i kommunen, og forbinder dem med Ishøj By.

En del af den lokale busservice dækkes af servicebussen der har tre ruter. Servicebussen er handicapvenlig, og binder boligområder for unge og ældre sammen med indkøbsmuligheder i Ishøj Bycenter, Ishøj Skole, kommunens borgerservice på rådhuset, idrætsanlæg, Ishøj Station, Arken og mange andre steder.

Herudover forbinder servicebusserne stationen med det lille erhvervsområde og Ishøj Idræts- og Fritidscenter, hvilket fortsat skal prioriteres. Det er byrådets ønske, at servicebusserne bliver gratis.

For at så mange brugere som muligt vælger at benytte offentlige transportmidler, er det vigtigt, at de gøres mere attraktive. For bustrafikken gøres dette fx ved at sikre, at ruterne dækker områder, hvor potentialet for benyttelse af busserne er størst. Derudover skal busserne køre med en passende frekvens, og give gode forbindelsesmuligheder til andre transportformer. For togtrafikken er det vigtigt, at der skabes gode parkeringsforhold for pendlere, samt at der sikres en høj frekvens af afgange.

En analyse af bustrafikken viser, at de fleste buslinier og rejser gennemskærer mindst én kommunegrænse, og at der derfor er et stort behov for fremtidig koordinering mellem kommunerne, for at tilgodese borgernes behov for et sammenhængende busnet.

De syv vestegnskommuner: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk har igennem 10 år samarbejdet i Vestegnssamarbejdet. Vestegnssamarbejdet arbejder inden for en række af kommunernes kerneområder, hvoraf ét er trafikområdet. På den baggrund er der etableret en fælles bestillerfunktion for bustrafikken, Trafikforum, som er en tværkommunal gruppe, der fungerer som bindeled mellem den fælles bestillerfunktion og de syv kommuners tekniske forvaltninger og politiske systemer.

I Trafikforum er der udarbejdet et forslag til en fælles busstrategi for kommunerne i form af et strategipapir og en handlingsplan, som beskriver initiativerne i strategien. Strategien tager sit udgangspunkt i, at bustrafikken i hovedstadsområdet, og i Danmark som helhed, er inde i en negativ udvikling. Der er tale om en negativ spiral, hvor faldende passagertal fører til dårligere økonomi, som medfører besparelser og deraf følgende yderligere faldende passagertal.

En fælles indsats på Vestegnen vurderes at sikre en stor effekt, ganske enkelt fordi passagererne ser hele hovedstadsområdet som ét samlet kollektivt trafiknet.

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

 

Videre læsning

Movia

Læs mere om kommunalreformen

Læs mere om København-Ringstedbanen

 

Der tages forbehold for ændringer i kortmaterialet siden kommuneplanens vedtagelse 1. december 2009

 

Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk