KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Trafik og Miljø Trafik Letbane

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Trafik
MĂĄl og midler
Vejnet
Trafikstier
Parkering
Kollektiv trafik
Letbane
Trafiksikkerhed
Trafikmiljø
Trafikprojekter
Arealreservationer
Miljø
Miljøvurdering

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Letbane

Byrådet ønsker, at en eventuel fremtidig letbane skal til Ishøj, og derfor skal der reserveres areal hertil. Byrådet vil arbejde for at opnå en rute, der betjener flest muligt borgere i kommunen.

En letbane er en moderne form for sporvogn. Den kører på skinner som tog, men den er også godkendt til kørsel i almindelig gadetrafik som sporvogne.

Ishøj Kommune er med i Letbanesamarbejdet langs Ring 3 som består af de berørte kommuner og Region Hovedstaden. Letbanesamarbejdet arbejder for at få etableret en letbane langs Ring 3 og har i 2008 udarbejdet en vurdering af en letbane langs Ring 3. I vurderingen indgår Ishøj som en mulig endestation for letbanen. I den nationale trafikplan er der endvidere afsat penge til det fremadrettede arbejde med en offentlig trafikløsning i Ring 3-korridoren - forbindelsen mellem fingrene kendt fra den såkaldte Fingerplan.

En letbane til Ishøj vil styrke det offentlige transportsystem og medvirke til, at trængslen på indfaldsvejene til København vil blive mindre. På grund af disse fordele vil Ishøj Kommune udlægge arealreservationer til letbanen.

En letbane til Ishøj vil forbedre trafikken mellem hjem og arbejde for pendlere, mindske trængslen på indfaldsvejene til København, nedsætte trafikstøj i kommunen samt sænke mængden af udledningen af miljøskadelige partikler.

Den endelige linieføring fastlægges når en højklasset kollektiv trafikforbindelse bliver en realitet. Ishøj Kommune vil arbejde for, at letbanen kommer til at betjene flest mulige borgere og at de grønne arealer friholdes. 

 

 

 

 

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

 

Lovgivning

Fingerplan 2007

 

Videre læsning

Læs mere om letbaner

 

Der tages forbehold for ændringer i kortmaterialet siden kommuneplanens vedtagelse 1. december 2009

 

Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk