KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Trafik og Miljø Trafik Parkering

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Trafik
MĂĄl og midler
Vejnet
Trafikstier
Parkering
Kollektiv trafik
Letbane
Trafiksikkerhed
Trafikmiljø
Trafikprojekter
Arealreservationer
Miljø
Miljøvurdering

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Parkering

Byrådet ønsker, at der skal være gode parkeringsforhold for alle typer af trafikanter.
Ved servicefunktioner som Ishøj Bycenter og Ishøj Station skal antallet af p-pladser kunne dække behovet for parkering under normale forhold, ligesom det skal være let at finde en ledig parkeringsplads med god tilgængelighed til bestemmelsesstedet. Dette gælder parkering for både cyklister og bilister. Erhvervstrafikken skal have gode parkeringsforhold i umiddelbar nærhed af det overordnede vejnet.

For at skabe et attraktivt centerområde er det vigtigt, at der skabes gode parkeringsforhold. Dette indebærer, at der skal være gode ankomstforhold, samt at der er en god tilgængelighed fra parkeringspladsen til bestemmelsesstedet. Gode ankomstforhold tilvejebringes ved direkte adgang til parkeringsområdet fra det omkringliggende vejnet, samt ved supplerende vejledende skiltning. Derudover skal selve parkeringsområdet være udført, så adgangen til bestemmelsesstedet er sikker og direkte. Specielt for cyklister gælder det, at afstanden fra parkeringsmulighed til bestemmelsessted ikke må være for stor, da dette medfører tilfældig og uhensigtsmæssig parkering tæt på bestemmelsesstedet.

Fremtidige behov for parkeringsmuligheder vil blive imødekommet af kommunen. Cykel- og bilparkering i forbindelse med kollektiv trafik er vigtig, hvis den skal være attraktiv for beboere. Ved Ishøj Station er dette behov meget vigtigt på grund af den oplagte mulighed for at pendle til arbejde andre steder i københavnsområdet.

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

Videre læsning

 Parkeringsanalyse.pdf (1.7 MB)


Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk