KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Trafik og Miljø Trafik Trafikmiljø

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Trafik
Mål og midler
Vejnet
Trafikstier
Parkering
Kollektiv trafik
Letbane
Trafiksikkerhed
Trafikmiljø
Trafikprojekter
Arealreservationer
Miljø
Miljøvurdering

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Trafikmiljø

Af hensyn til miljø, sundhed og almindelige trivsel ønsker byrådet, at støj og luftforurening skal reduceres. Samtidig skal eksisterende vejes barriereeffekt begrænses.

Støj

Trafikstøj afhænger af trafikmængde, hastighed, vejbelægning og andelen af tung trafik. Trafikstøj har i flere undersøgelser vist sig at være sundhedsskadeligt, ud over, at det er generende for beboere i støjbelastede boliger. Som følge af et EU-direktiv har Ishøj Kommune udført en støjkortlægning af trafikstøjen fra veje med høj trafikbelastning. Med udgangspunkt i støjkortlægningen er kommunen i gang med at udarbejde en støjhandlingsplan, der skal målrette kommunens indsats mod støjproblemer.

Motorvejene er en væsentlig kilde til støj i kommunen. Men også støj fra knallertkørsel på stisystemet er et tilbagevendende problem i Ishøj. Ishøj Kommune arbejder hele tiden på løsninger på problemer, som denne kørsel medfører. Dette omfatter blandt andet razziaer, kampagner og fysiske tiltag på lokalveje og stier.

Luftforurening

Luftforurening er generelt faldende på grund af naturlig udskiftning af ældre køretøjer uden partikelfilter. Tunge køretøjer forurener mest, og partikler fra dieselkøretøjer har en række skadelige effekter på befolkningens sundhed. Dette gælder især i de større danske byer. Kommunen vil bakke op om nationale, regionale og lokale initiativer for fremme af trafiksikkerhed og nedsættelse af sundhedsskadelige virkninger som følge.

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

Videre læsning

Læs mere om støj og støjhandlingsplaner under Miljøstyrelsens beskrivelser om støj


Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk