KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Trafik og Miljø Trafik Trafikprojekter Krydsudvidelse på Ishøj Stationsvej

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Trafik
Mål og midler
Vejnet
Trafikstier
Parkering
Kollektiv trafik
Letbane
Trafiksikkerhed
Trafikmiljø
Trafikprojekter
Modulvogntog
Stationsforpladsen
Trafikforsøg på Vejlebrovej
Nedsættelse af hastigheden på Ishøj Stationsvej
Krydsudvidelse på Ishøj Stationsvej
Udvidelse af motorvejsbroen
Arealreservationer
Miljø
Miljøvurdering

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Krydsudvidelse på Ishøj Stastionsvej

Det store erhvervsområde i Ishøj er inde i en positiv udvikling, hvor flere og flere virksomheder de senere år er begyndt at etablere sig. Virksomhederne er fortrinsvis distributionsvirksomheder, byggemarkeder og butikker med boligvarer. Udviklingen medfører naturligt en større belastning af vejnettet. Det øgede antal af biler på det eksisterende vejnet har allerede medført begyndende problemer i forbindelse med afvikling af trafikken. En fortsat stigning i trafikmængden til og fra området vil medføre en forringelse af trafikken, som kan ende med et sammenbrud. Derfor er Ishøj Kommune i gang med at udbygge krydset, så den fremtidige trafik vil kunne afvikles.

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her


Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk