KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Trafik og Miljø Trafik Trafikprojekter Modulvogntog

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Trafik
MĂĄl og midler
Vejnet
Trafikstier
Parkering
Kollektiv trafik
Letbane
Trafiksikkerhed
Trafikmiljø
Trafikprojekter
Modulvogntog
Stationsforpladsen
Trafikforsøg på Vejlebrovej
Nedsættelse af hastigheden på Ishøj Stationsvej
Krydsudvidelse på Ishøj Stationsvej
Udvidelse af motorvejsbroen
Arealreservationer
Miljø
Miljøvurdering

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Modulvogntog

I Danmark vil der, i en forsøgsperiode der løber til 2012, køre modulvogntog på udvalgte danske veje. Et modulvogntog er en forlængelse af de lastbiltyper, vi allerede kender fra vejene i dag. Fordelene ved at benytte modulvogntog er, at det kan rumme halvanden gang så meget gods som en almindelig sættevogn. På grund af den øgede kapacitet forventes det, at der vil blive færre antal kørsler på vejene til gavn for trafikken og miljøet. Forsøget skal afklare, om potentialet kan udnyttes, og derefter vil der i Transportministeriet tages stilling til, om modulvogntog skal tillades permanent.

I forbindelse med forsøget, har flere virksomheder i industriområdet i Ishøj ytret interesse i at deltage i forsøget. Ishøj Kommune vurderer, at der er et stort potentiale i indførelse af modulvogntog til erhvervsområdet. Indførelse af modulvogntog til erhvervsområdet er i overensstemmelse med kommunens målsætninger om, at gøre Ishøj til en attraktiv kommune for virksomheder. Det er kommunens krav, at der ved en indførelse ikke må gåes på kompromis med trafiksikkerheden på de berørte strækninger.

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her


Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk