KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Trafik og Miljø Trafik Trafikprojekter Nedsættelse af hastigheden på Ishøj Stationsvej

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Trafik
Mål og midler
Vejnet
Trafikstier
Parkering
Kollektiv trafik
Letbane
Trafiksikkerhed
Trafikmiljø
Trafikprojekter
Modulvogntog
Stationsforpladsen
Trafikforsøg på Vejlebrovej
Nedsættelse af hastigheden på Ishøj Stationsvej
Krydsudvidelse på Ishøj Stationsvej
Udvidelse af motorvejsbroen
Arealreservationer
Miljø
Miljøvurdering

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Nedsættelse af hastigheden på Ishøj Stationsvej

Ishøj Kommune har fået nedsat hastigheden på Ishøj Stationsvej mellem Tåstrup Valbyvej og Ishøj Strandvej fra 80 km/t til 70 km/t. Baggrunden for nedsættelsen er, at Ishøj Kommune i samarbejde med Vejdirektoratet og Via Trafik arbejder på at forbedre de trafiksikkerhedsmæssige og trafikafviklingsmæssige forhold på strækningen, herunder ved motorvejstilslutningerne, samt ved tilslutningen til Industribuen. En nedsættelse af hastigheden vil mindske risikoen for trafikuheld i signalanlæggene samt nedsætte alvorligheden af forekommende uheld. Samtidig giver hastighedsnedsættelsen bedre mulighed for samordning mellem de lysregulerede kryds, samt mindre trafikstøj. De gældende vejregler foreslår desuden, at det på veje med signalanlæg ikke bør være tilladt at køre mere end 70 km/t.

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her


Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk