KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Trafik og Miljø Trafik Trafikprojekter Stationsforpladsen

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Trafik
MĂĄl og midler
Vejnet
Trafikstier
Parkering
Kollektiv trafik
Letbane
Trafiksikkerhed
Trafikmiljø
Trafikprojekter
Modulvogntog
Stationsforpladsen
Trafikforsøg på Vejlebrovej
Nedsættelse af hastigheden på Ishøj Stationsvej
Krydsudvidelse på Ishøj Stationsvej
Udvidelse af motorvejsbroen
Arealreservationer
Miljø
Miljøvurdering

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Stationsforpladsen

Ishøj Kommune ønsker at prioritere vejadgangen, synligheden og serviceniveauet ved Ishøj Station. I den forbindelse er der udarbejdet forslag til, hvordan en fremtidig trafikstruktur kunne se ud. I det udarbejdede forslag er der indeholdt den eksisterende station samt afsat areal til en eventuel fremtidig letbane. Forslaget indeholder desuden en rundkørsel på Ishøj Stationsvej, der skal skabe en mere direkte adgang til Ishøj Bycenter og rådhuset. Vejlebrovej foreslås ombygget, hvilket vil frigive arealer, som delvist kan blive benyttet af letbanen. Der er allerede udført flere forsøg på Vejlebrovej for at nedbringe trafikmængden.

Den foreslåede ændring af trafikstrukturen ved centret vil skabe bedre adgangsforhold, bedre parkeringsmuligheder for besøgende til centret samt rejsende, der benytter S-tog eller letbane, og bedre forhold for den kollektive trafik.

Læs mere om stationsforpladsen.

 

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

Der tages forbehold for ændringer i kortmaterialet siden kommuneplanens vedtagelse 1. december 2009


Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk