KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Trafik og Miljø Trafik Trafikprojekter Trafikforsøg på Vejlebrovej

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Trafik
Mål og midler
Vejnet
Trafikstier
Parkering
Kollektiv trafik
Letbane
Trafiksikkerhed
Trafikmiljø
Trafikprojekter
Modulvogntog
Stationsforpladsen
Trafikforsøg på Vejlebrovej
Nedsættelse af hastigheden på Ishøj Stationsvej
Krydsudvidelse på Ishøj Stationsvej
Udvidelse af motorvejsbroen
Arealreservationer
Miljø
Miljøvurdering

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Trafikforsøg på Vejlebrovej

Som en del af en eventuel større omlægning af trafikstrukturen ved Ishøj Bycenter ønsker Ishøj kommune at modernisere arealet omkring Ishøj Station og Vejlebrovej. Kommunen har undersøgt, hvordan Vejlebrovej kan fredeliggøres. Dette resulterede blandt andet i et trafikforsøg, hvor Vejlebrovej blev indsnævret til ét spor i hver retning i stedet for to.

I forsøgsperioden faldt den daglige trafik på hverdage med ca. 20%. Dermed er der et incitament for, at fredeliggørelsen bliver permanent ved en samlet ændring af trafikstrukturen ved bycentret. Under og efter forsøget har Ishøj Kommune fået tilkendegivelser fra borgere, der har været tilfredse med vejomlægningen, og som har benyttet den nye fodgængerovergang. På baggrund heraf har Ishøj Kommune anlagt et permanent fodgængerfelt med nødvendig trafiksikring og fartdæmpning. I de kommende år vil der blive iværksat lignende trafikforsøg på vejene omkring bycentret.

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her


Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk