KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Trafik og Miljø Trafik Trafikprojekter Udvidelse af motorvejsbroen

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Trafik
MĂĄl og midler
Vejnet
Trafikstier
Parkering
Kollektiv trafik
Letbane
Trafiksikkerhed
Trafikmiljø
Trafikprojekter
Modulvogntog
Stationsforpladsen
Trafikforsøg på Vejlebrovej
Nedsættelse af hastigheden på Ishøj Stationsvej
Krydsudvidelse på Ishøj Stationsvej
Udvidelse af motorvejsbroen
Arealreservationer
Miljø
Miljøvurdering

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Udvidelse af motorvejsbroen

Med etablering af butikker i erhvervsområdet, er der opstået et behov for en stiforbindelse til fodgængere og cyklister, som enten er kunder eller ansatte i butikkerne i området. I løbet af 2009 renoverer Vejdirektoratet den sydligste del af dobbeltbroen ved afkørsel 26. Broen brydes ned, og der bygges en helt ny bro med en dobbeltrettet fællessti, der skal forbinde Voldstien med det store erhvervsområde. I 2010 anlægges den resterende del af stien fra Voldstien op til broen og ned i erhvervsområdet, hvor placeringen findes i samarbejde med butikker og virksomheder. På broen skabes plads til stien ved at inddrage nødsporet og reducere bredden af de tre vognbaner. Af hensyn til trafiksikkerheden anlægges en ét meter bred skillerabat med hegn mellem stien og Ishøj Stationsvej.

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her


Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk