KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Trafik og Miljø Trafik Trafiksikkerhed

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Trafik
MĂĄl og midler
Vejnet
Trafikstier
Parkering
Kollektiv trafik
Letbane
Trafiksikkerhed
Trafikmiljø
Trafikprojekter
Arealreservationer
Miljø
Miljøvurdering

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Trafiksikkerhed

Byrådet ønsker, at det skal være sikkert at færdes på veje og stier i kommunen. Overensstemmelse mellem en vejs hastighedsbegrænsning og vejens udformning er en vigtig brik i uheldsbekæmpelsen. Derfor skal der gennemføres en målrettet indsats for, at skabe overblik over denne overensstemmelse og andre trafiksikkerhedsmæssige problemer i kommunen. Herunder skal sikring af skoleveje prioriteres højt. Kommunens mål er, at alle uheld med personskader skal reduceres med 40% inden 2012. Siden 2004 er der ikke sket uheld med dødelig udgang i kommunen. Der er dog brug for en målrettet indsats inden for trafiksikkerheden i kommunen, da antallet af uheld pr. indbygger ligger væsentligt over gennemsnittet for de omkringliggende kommuner.

Det er byrådets mål, at der snarest udarbejdes en trafiksikkerhedsplan der kortlægger de største trafiksikkerhedsmæssige problemer, samt en handlingsplan for de fremtidige indsatser. Veje og kryds med mange uheld skal udpeges, og trafiksikkerheden skal forbedres på disse steder. Kommunen vil så vidt muligt deltage i nationale, regionale og lokale kampagner og tiltag for større trafiksikkerhed. Endvidere skal der ved alle nye vejprojekter foretages en trafiksikkerhedsrevision.

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

 

Videre læsning

Færdselskommissionens Nationale Handlingsplan

 

Trafiksikkerhed

Ifølge Færdselskommissionens Nationale Handlingsplan er det målet, at antallet af uheld skal reduceres med 40% i forhold til uheld i 2005. Dette år var imidlertid et år med usædvanligt få uheld, både i Ishøj og i resten af Danmark. Derfor vil kommunens målsætning være en reduktion af uheldene med 40% i forhold til gennemsnittet af uheld fra 2004 til 2006.

 

Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk