KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Vand og Land Den grønne struktur

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Mål og midler
Den grønne struktur
Retningslinjer
Strandparken
Det kulturelle fritidslandskab
Det nordlige landområde
Natur

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Den grønne struktur

Den grønne struktur omfatter landområderne i kommunen. Landområderne er en værdifuld kontrast til storbyens byområder på grund af den åbne karakter. Derfor er det et mål så vidt muligt at friholde landområdet for byvækst. Desuden omfatter den grønne struktur byfingrenes kiler og ringe samt den nye grønne ring og kileforlængelserne og selve kystlinjen. Den grønne strukturs overordnede træk er således byfingrenes grønne kiler og ringe samt de åbne kystkiler, der er fastlagt til regionale friluftsområder på grund af deres helt særlige beliggenhed og rekreative værdi.

Hovedstadsområdets byfingre og grønne struktur er speciel for et storbyområde. Den fysiske struktur med byområder langs hovedindfaldsvejene og med de grønne kiler, der strækker sig fra landområderne og langt ind mod Københavns centrum, er et særkende, som har stor betydning, når borgere og virksomheder overvejer bosætning og lokalisering.

Store arealer i Ishøj er en del af de grønne kiler, der på kryds og tværs forbinder natur og landskaber i Hovedstadsområdet. I 2006 tilsluttede Ishøj sig en udvidelse af Den Grønne Kile. Kommunen vil her arbejde for at udvikle rekreative arealer og stier, ligesom en stor del af kilen fortsat bør kunne opleves ved karakteristiske åbne marker med det store vue.

De åbne landområder, som udgør landbrugslandskabet, har ud over værdien for landbrugsproduktionen også en betydelig almen rekreativ oplevelsesværdi for borgerne. Landbrugslandskabets rekreative værdi kan øges og blive mere konkret gennem forbedring af mulighederne for adgang og færdsel udvalgte steder i landbrugslandet, hvor både rekreative og landbrugsmæssige hensyn kan tilgodeses.

Den nordlige del af kommunen er ifølge Fingerplan 2007 udlagt til transportkorridor til kommende infrastrukturanlæg. Her må der ikke udlægges arealer til byggeri, plantes større skove og lignende. Til gengæld er der gode muligheder for at bevare og udvikle områdets natur- og landskabskvaliteter.

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

 

Videre læsning

Den grønne kiles forlængelse - kileplan

 

Der tages forbehold for ændringer i kortmaterialet siden kommuneplanens vedtagelse 1. december 2009

 

Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk