KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Vand og Land Det nordlige landområde

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Mål og midler
Den grønne struktur
Strandparken
Det kulturelle fritidslandskab
Det nordlige landområde
Rammer
Natur

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Det nordlige landområde

Området er præget af små gårde og husmandssteder og lukkede nord-syd gående småveje. Området indeholder desuden store vandforekomster, der primært indvindes ved Solhøj Kildeplads. Her har Skov- og Naturstyrelsen købt en mindre skov som første skridt i en landskabsplanlægning, der på sigt kan udvikle sig til et 300 hektar skov- og naturområde til sikring af grundvandsindvinding i Ishøj og Høje-Taastrup kommuner. Etableringen er afhængig af lodsejernes frivillige afståelse af arealerne. Byrådet bakker op om dette projekt.

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

Der tages forbehold for ændringer i kortmaterialet siden kommuneplanens vedtagelse 1. december 2009


Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk