KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Vand og Land

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Mål og midler
Den grønne struktur
Strandparken
Det kulturelle fritidslandskab
Det nordlige landområde
Natur

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Vand og Land

Ishøjs landområder er gammelt kulturlandskab med frugtbare jorde på morænesletten "Heden" mellem København, Køge og Roskilde. Det åbne land, der udgør cirka 75% af kommunens samlede areal, rummer store landskabs- og naturkvaliteter. Samtidig er der i hele Hovedstadsområdet i disse år et markant pres på det åbne land i form af byggeri og færdselsårer. Det kræver, at der findes en balance mellem benyttelse og beskyttelse. Derved sikres fortsat god adgang til både friluftsområder, naturområder og områder med landbrug.

Som noget særligt i Hovedstadsområdet er der i Ishøj et meget bredt åbent kystlandskab med store naturkvaliteter. Ishøj er den kommune på Vestegnen, der har de mest forskelligartede landskaber: Strand, klit, eng, moser, søer, ådale, gartneri- og landbrugsjorder, herregårdslandskab og skov. Ishøj skal forbindes, med dét vi har nemlig natur og landskaber af høj kvalitet med en bred vifte af friluftsaktiviteter og naturoplevelser.

Planlægning og forvaltning af det åbne land er en helt ny opgave for kommunerne efter kommunalreformen. Ishøj Kommune er beriget med store åbne områder langs kysten og omkring Tranegilde, Torslunde og Ishøj Landsby. Da det åbne land ikke stopper ved kommunegrænserne, er der store gevinster i at koordinere planlægningen med nabokommuner, så der opnås en helhedsorienteret forvaltning af det åbne land. Dette sikres gennem Vestegnssamarbejdet og gennem samarbejde med Greve Kommune.

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

Der tages forbehold for ændringer i kortmaterialet siden kommuneplanens vedtagelse 1. december 2009


Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk