KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Milj√ł   Om Ish√łj  

Du er her: Start Vand og Land Natur Beskyttelsesområder Lavbundsarealer

Sitemap| Indhold| S√łg| Pdf| Print siden| L√¶s op

 
Mål og midler
Den gr√łnne struktur
Strandparken
Det kulturelle fritidslandskab
Det nordlige landområde
Natur
Beskyttelsesområder
Landskabelige interesser
Geologiske interesser
Kulturhistoriske interesser
Biologiske interesser
Lavbundsarealer
Retningslinjer
Regionale og lokale friluftsområder
Friluftsanlæg
Landbrug
Skovrejsning
Rekreative stier
Vand

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Lavbundsarealer

Lavbundsarealer er lavtliggende områder, der udgøres af tidligere enge og moser, afvandede søer, tørlagte kyststrækninger og tidligere fjordarme, som nu i vidt omfang er opdyrket landbrugsareal.

I Ishøj Kommune udgør Tranegilde og Vallensbæk Mose samt Køge Bugt Strandpark et stort sammenhængende lavbundsområde. Flere steder langs Lille Vejleå forekommer spredte mindre lavbundsarealer i tilknytning til vandløbet.

Hensigten med udpegningen af lavbundsarealer er generelt at sikre mulighed for at bevare og gennem naturgenopretningsprojekter at genskabe nogle af de naturtyper - enge, moser og lavvandede søer -, der har været i tilbagegang som følge af intensiv dræning og dyrkning samt omfattende byvækst. Naturmæssigt er de lavbundsarealer, der ligger inden for kommuneplanens biologiske kerneområde og spredningskorridorer højere prioriteret, end dem der ikke gør.

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

 

Videre læsning

 Vejledning om beskyttelsesområder.pdf (91.7 KB)

 

Der tages forbehold for ændringer i kortmaterialet siden kommuneplanens vedtagelse 1. december 2009

 

Plan-, Bygge- og Milj√łcenter - Ish√łj Store Torv 20 - 2635 Ish√łj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk