KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Vand og Land Natur Friluftsanlæg

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Mål og midler
Den grønne struktur
Strandparken
Det kulturelle fritidslandskab
Det nordlige landområde
Natur
Beskyttelsesområder
Regionale og lokale friluftsområder
Friluftsanlæg
Friluftsanlæg i Ishøj Kommune
Støjende friluftsanlæg
Retningslinjer
Landbrug
Skovrejsning
Rekreative stier
Vand

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Friluftsanlæg

Det er byrådets ønske, at kommunen rummer et varieret udbud af både små og store friluftsanlæg, da et aktivt friluftsliv bidrager positivt til befolkningens livskvalitet.

Friluftsanlæg er anlæg, der understøtter, at borgerne kan få oplevelser i grønne omgivelser. Anlæggene varierer i størrelse og funktion og spænder fra golfbaner og campingpladser til shelters og kiosker.

Det er samtidig byrådets ønske at sikre, at friluftsanlæg, der er afhængige af en placering i landområdet, placeres hensigtsmæssigt og om muligt i forbindelse med andre aktiviteter. Ved planlægningen af fritidsanlæggene skal det sikres, at der også bevares områder til stille natur- og landskabsoplevelser i det åbne land og at anlæggene placeres under hensyntagen til overordnede og tværgående regionale interesser.

Offentligheden skal i videst muligt omfang sikres adgang til at benytte anlæg og bygninger af almen interesse. Mange anlæg vil kunne indrettes, så de også fungerer som udflugtsmål. Eksempelvis kan friluftsanlæg til golf og ridning også anvendes til aktiviteter som gåture, cykling, leg og boldspil med hensyntagen til den primære funktion. Anlæggene skal være store nok til, at de forskellige aktiviteter ikke forstyrrer hinanden, og indrettes, så naboer og brugere ikke udsættes for risiko eller gener.

 

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

 

Videre læsning

 Vejledning om friluftsanlæg.pdf (47 KB)

 

Der tages forbehold for ændringer i kortmaterialet siden kommuneplanens vedtagelse 1. december 2009

 

Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk