KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Vand og Land Natur Friluftsanlæg Støjende friluftsanlæg

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Mål og midler
Den grønne struktur
Strandparken
Det kulturelle fritidslandskab
Det nordlige landområde
Natur
Beskyttelsesområder
Regionale og lokale friluftsområder
Friluftsanlæg
Friluftsanlæg i Ishøj Kommune
Støjende friluftsanlæg
Retningslinjer
Landbrug
Skovrejsning
Rekreative stier
Vand

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Støjende friluftsanlæg

Støjende friluftsanlæg skal, uanset placering, overholde de vejledende grænser for støjende friluftsanlæg, jf. afsnittet om Støj. Med henblik på lokalisering af støjende friluftsanlæg er Ishøj Kommune inddelt i fire zoner, ud fra i hvor høj grad oplevelsesværdien støjpåvirkes, og i hvilken grad dyre- og fuglelivet forstyrres. 

Zonerne inddeles i A, B og C, hvor zone A er de områder, der er mest sårbare overfor støj. Her kan støjende friluftsanlæg ikke placeres. I zone B kan støjende friluftsanlæg undtagelsesvis placeres under hensyntagen til beskyttelsesinteresser og andre kommuneplaninteresser. Endvidere er der zone A/B, som er enkelte områder, hvor det ikke er muligt at opdele disse områder i enten zone A eller B, da støjbelastningen ikke er kortlagt. Her skal der foretages en konkret vurdering af de støjmæssige forhold for at afgøre, om der kan lokaliseres støjende friluftsanlæg. Endelig er der zone C, hvor der er mulighed for placering af støjende friluftsanlæg. 

Zone A omfatter Den Indre Grønne Kile og kystkiler, beskyttelsesområder, arealer med skov og dele af transportkorridoren samt vandområdet ud for Strandparken. Zone A/B er enkelte områder i Den Indre Grønne Kile og kystkiler. Arealerne ligger i tilknytning til trafikerede veje og nær by- og industriområder. Zone B omfatter dele af transportkorridoren, arealer i Den Ydre Grønne Kile og Ring samt arealer, der grænser til trafikerede veje samt by- og industriområder. Zone C udgøres af mindre arealer nær bebyggede områder. 

Ishøj Motor Center er placeret i zone A/B.

 

 

 

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

Der tages forbehold for ændringer i kortmaterialet siden kommuneplanens vedtagelse 1. december 2009


Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk