KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Milj√ł   Om Ish√łj  

Du er her: Start Vand og Land Natur Landbrug

Sitemap| Indhold| S√łg| Pdf| Print siden| L√¶s op

 
Mål og midler
Den gr√łnne struktur
Strandparken
Det kulturelle fritidslandskab
Det nordlige landområde
Natur
Beskyttelsesområder
Regionale og lokale friluftsområder
Friluftsanlæg
Landbrug
Landbrugsomr√•der i Ish√łj Kommune
Retningslinjer
Skovrejsning
Rekreative stier
Vand

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Landbrug

Det er byrådets ønske, at kommunens landbrugsområder i vid udstrækning fortsat opretholdes til landbrugsformål. Herved sikres, at områderne fremover fastholder en karakter af landbrugspræget, beboet, åbent land. Det er vigtigt at sikre, at der fortsat er et bæredygtigt jordbrug, som kan bidrage til bevaring af det åbne kulturlandskab i kommunen og på Vestegnen. Endvidere skal der i landbrugsdriften indtænkes hensyn til de omgivende beboede områder, landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske interesser samt vandmiljøet. 

Retningslinjerne for landbrug skal sikre, at der ikke sker unødig inddragelse af god landbrugsjord til andre formål, herunder bymæssige, idet landbrugsjorden må betragtes som en begrænset ressource. Samtidig skal planlægningen søge at sikre landbrugserhvervets udviklingsmuligheder og derigennem bevare det åbne lands karakter af landbrugsland. 

 

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

 

Videre læsning

 Vejledning om landbrug.pdf (61.7 KB)

 

Der tages forbehold for ændringer i kortmaterialet siden kommuneplanens vedtagelse 1. december 2009

 

Plan-, Bygge- og Milj√łcenter - Ish√łj Store Torv 20 - 2635 Ish√łj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk