KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Vand og Land Natur Landbrug Landbrugsområder i Ishøj Kommune

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Mål og midler
Den grønne struktur
Strandparken
Det kulturelle fritidslandskab
Det nordlige landområde
Natur
Beskyttelsesområder
Regionale og lokale friluftsområder
Friluftsanlæg
Landbrug
Landbrugsområder i Ishøj Kommune
Retningslinjer
Skovrejsning
Rekreative stier
Vand

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Landbrugsområder i Ishøj Kommune

Størstedelen af det åbne land i Ishøj Kommune udgøres af områder med landbrugsarealer, der landbrugsmæssigt er kategoriseret som særligt værdifulde. 

Landbrugsarealerne øst for Motorring 4 er beliggende i den Indre Grønne Kile og er ud fra et landbrugsmæssigt synspunkt ikke kategoriseret som særligt værdifulde. I den Indre Grønne Kile vægtes hensynene til bynære friluftsområder og befolkningens adgangsforhold. 

Landbrugsarealerne i kommunen er generelt karakteriseret ved forholdsvis små marker. I den vestlige del af kommunen forekommer større marker i tilknytning til herregården Benzonsdal. 

SFL-områder

I Ishøj Kommune er omtrent halvdelen af det åbne land udpeget som særligt følsomme landbrugsområder (SFL-områder). SFL-områderne er udpeget hvor ekstensiv og miljøvenlig landbrugsdrift i særlig grad vil være til gavn for beskyttelsen af grundvand, vandmiljø og naturinteresser.

 

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

 

Der tages forbehold for ændringer i kortmaterialet siden kommuneplanens vedtagelse 1. december 2009

 
 

Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk