KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Vand og Land Natur

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
MĂĄl og midler
Den grønne struktur
Strandparken
Det kulturelle fritidslandskab
Det nordlige landomrĂĄde
Natur
BeskyttelsesomrĂĄder
Regionale og lokale friluftsomrĂĄder
Friluftsanlæg
Landbrug
Skovrejsning
Rekreative stier
Vand

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Natur

Ishøj Kommune rummer naturområder og landskaber af høj kvalitet, og det åbne land udgør cirka 75% af kommunens samlede areal. Mange af naturområderne ligger tæt på de beboede områder, hvilket gør det let for borgerne at komme ud i det grønne og få naturoplevelser samt dyrke forskellige former for friluftsaktiviteter.

Disse muligheder stiller samtidig krav om, at kommunens landskaber og natur forvaltes og udvikles efter bæredygtighedsprincipper og i en balance mellem beskyttelse og benyttelse. Der skal være plads til, at den biologiske mangfoldighed øges samtidig med, at adgangen til områderne til stadighed forbedres ved anlæg af nye stier og etablering af støttepunkter for friluftslivet. At lukkede anlæg begrænses mest muligt og at naturværdierne formidles bredt. Oplevelser i natur- og landskabsområder bidrager positivt til borgernes livskvalitet og sundhed, og styrker Ishøj som et attraktivt sted at bo.

For at imødekomme en udvikling, hvor der tages hensyn til både beskyttelsen og benyttelsen af kommunens grønne områder, er det byrådets mål, at der i den kommende kommuneplanperiode udarbejdes en politik for park- og naturområdet. Politiken vil tage udgangspunkt i kommunens grønne områder både i byen og i det åbne land og fokusere på både naturværdier og tilgængeligheden til de grønne områder. Der skal peges på fremtidige indsatsområder og gives konkrete forslag til forbedring af de nuværende forhold.

Naturen stopper ikke ved kommunegrænsen, og mange af Ishøjs natur-, landskabs- og kulturværdier er sammenhængende over kommunegrænsen med områder i de omkringliggende kommuner. Ishøj Kommune deltager derfor under Vestegnssamarbejdet i et samarbejde om flere af de nye åben land emner, som kommuneplanerne skal indeholde efter strukturreformen.

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her


Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk