KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Vand og Land Natur Regionale og lokale friluftsområder Den Indre Grønne Kile, kysten og kystkiler i Ishøj

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Mål og midler
Den grønne struktur
Strandparken
Det kulturelle fritidslandskab
Det nordlige landområde
Natur
Beskyttelsesområder
Regionale og lokale friluftsområder
Den Indre Grønne Kile, kysten og kystkiler i Ishøj
Den Ydre Grønne Kile og Ydre Grønne Ring i Ishøj
Lokale bynære friluftsområder
Retningslinjer
Friluftsanlæg
Landbrug
Skovrejsning
Rekreative stier
Vand

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Den Indre Grønne Kile, kysten og kystkilerne i Ishøj

Den Indre Grønne Kile, kysten og kystkilerne indgår i Region Hovedstadens net af indre grønne kiler, ringe og kystkiler. De grønne kiler og ringe har stor betydning som daglige friluftsområder og udflugtsområder for hele befolkningen i Region Hovedstaden. De indre grønne kiler og ringe er samtidig en effektiv sikring af, at byfingrene ikke vokser sammen. Hermed sikres det, at Region Hovedstaden fortsat har store grønne områder helt ind til de tætte byområder og grønne forbindelser, der går på tværs af fingrene. 

I Ishøj Kommune er Den Indre Grønne Kile, kysten og kystkilerne beliggende i den østlige del og omgivet af bebyggede områder, motorveje og Køge Bugt. Den Indre Grønne Kile strækker sig i østlig retning over kommunegrænsen og helt til Hvidovre Kommune. Den Indre Grønne Kile i Ishøj Kommune er i dag karakteriseret ved frilufts- og naturpræget anvendelse. Ishøj Dyrepark samt Tranegilde og Vallensbæk Mose udgør størstedelen af arealerne i kilen.

Kystarealerne i kommunen udgøres af Køge Bugt Strandpark, der er et stort rekreativt område med natur- og landskabsværdier tilknyttet. Kystkilerne udgør langstrakte bebyggelsesfrie zoner, der følger vandløbene Store Vejleå og Lille Vejleå fra kysten vest ind i landet. 

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

Der tages forbehold for ændringer i kortmaterialet siden kommuneplanens vedtagelse 1. december 2009


Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk