KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Vand og Land Natur Regionale og lokale friluftsområder Den Ydre Grønne Kile og Ydre Grønne Ring i Ishøj

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Mål og midler
Den grønne struktur
Strandparken
Det kulturelle fritidslandskab
Det nordlige landområde
Natur
Beskyttelsesområder
Regionale og lokale friluftsområder
Den Indre Grønne Kile, kysten og kystkiler i Ishøj
Den Ydre Grønne Kile og Ydre Grønne Ring i Ishøj
Lokale bynære friluftsområder
Retningslinjer
Friluftsanlæg
Landbrug
Skovrejsning
Rekreative stier
Vand

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Den Ydre Grønne Kile og Den Ydre Grønne Ring i Ishøj

Den Ydre Grønne Kile og Den Ydre Grønne Ring (den 4. grønne ring) er en udvidelse af Region Hovedstadens net af grønne kiler og ringe, og bidrager til en sammenhængende grøn struktur for hele Region Hovedstaden. Den Ydre Grønne Kile og Den Ydre Grønne Ring er sammensat af landbrugsarealer, landskabs-, natur- og kulturværdier såsom skove og søer, fredede områder og lavbundsarealer, rekreative anlæg som golfbaner og kolonihaver samt i Høje-Taastrup Kommune råstofgraveområder. Den Ydre Grønne Ring rummer blandt andet en stiforbindelse fra Rungsted Kyst til Karlstrup mose. Dele af stiforløbet er endnu ikke realiseret. 

I Ishøj omfatter Den Ydre Grønne Kile arealer i det åbne land i de centrale og vestlige dele af Kommunen. Kilen er sammenhængende med Den Indre Grønne Kile og Kystkilen langs Lille Vejleå. Mod syd strækker kilen sig ind i Greve Kommune. Den Ydre Grønne Kile er overvejende karakteriseret ved et åbent landbrugspræget land med flere rekreative islæt i form af golfbane og kolonihaver. Langs Lille Vejleå har kilen tilknyttet naturværdier, mens den vestlige del udgøres af det landskabeligt værdifulde herregårdslandskab omkring Benzonsdal. 

I Ishøj Kommune har stiforløbet i Den Ydre Grønne Ring en afgrening, der forløber tæt forbi Ishøj Landsby og igennem Ishøj Dyrepark og Tranegilde. En del af strækningen er ikke realiseret endnu.

 

 

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

Der tages forbehold for ændringer i kortmaterialet siden kommuneplanens vedtagelse 1. december 2009


Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk