KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Vand og Land Natur Regionale og lokale friluftsområder Lokale bynære friluftsområder

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Mål og midler
Den grønne struktur
Strandparken
Det kulturelle fritidslandskab
Det nordlige landområde
Natur
Beskyttelsesområder
Regionale og lokale friluftsområder
Den Indre Grønne Kile, kysten og kystkiler i Ishøj
Den Ydre Grønne Kile og Ydre Grønne Ring i Ishøj
Lokale bynære friluftsområder
Retningslinjer
Friluftsanlæg
Landbrug
Skovrejsning
Rekreative stier
Vand

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Lokale bynære friluftsområder

Lokale bynære friluftsområder er en bynær rekreativ zone inden for hvilken Ishøj Kommune kan planlægge for lokale, overvejende almene, ikke-bymæssige friluftsformål samt rekreative stier.

De bynære, lokale friluftsområder kan sikre grønne passager på tværs af og langs byfingeren og øge adgangen til oplevelser i det åbne land. 

I Ishøj Kommune ligger zonen syd for byfingeren i Høje-Taastrup Kommune, der udgøres af boligområder i Taastrup, Valby og Høje Taastrup. Zonen strækker sig cirka 1 km fra randen af byfingeren. Området udgøres i dag overvejende af landbrugsarealer. Baldersbækken løber gennem den vestlige del af området. Planlægningen i den bynære rekreative zone vil derfor skulle koordineres mellem de to kommuner. 

De åbne arealer og begrænsede anlæg, der kan planlægges for i zonen, skal kunne indpasses i landområdet under hensyntagen til beskyttelsesinteresserne og lokale landskabstræk samt reservation til transportkorridor. De lokale bynære friluftsfunktioner skal ikke betragtes som en reservation til fremtidige byformål, og landzonestatus fastholdes derfor.

 

 

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

Der tages forbehold for ændringer i kortmaterialet siden kommuneplanens vedtagelse 1. december 2009


Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk