KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Vand og Land Natur Regionale og lokale friluftsområder

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Mål og midler
Den grønne struktur
Strandparken
Det kulturelle fritidslandskab
Det nordlige landområde
Natur
Beskyttelsesområder
Regionale og lokale friluftsområder
Den Indre Grønne Kile, kysten og kystkiler i Ishøj
Den Ydre Grønne Kile og Ydre Grønne Ring i Ishøj
Lokale bynære friluftsområder
Retningslinjer
Friluftsanlæg
Landbrug
Skovrejsning
Rekreative stier
Vand

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Regionale og lokale friluftsområder

Det er byrådets ønske at beskytte og forbedre de udpegede regionale friluftsområder, der ligger i Ishøj Kommune. Områderne skal i overensstemmelse med Fingerplan 2007 sikres til fritidsformål og til åbne, ikke bebyggede grønne træk. Områderne har en særlig stor rekreativ betydning som følge af deres bynære beliggenhed, og adgangsmulighederne til områderne skal til stadighed forbedres. 

Det er byrådets mål at bidrage til, at de regionale friluftsområder i kommunen opleves som et aktiv for alle dele af Vestegnen. Vestegnens grønne tilbud og friluftsmuligheder har stor betydning for, om regionen kan bevare sin kvalitet som et attraktivt område for nye virksomheder og bosætning. Landskaber og natur, der rummer muligheder for friluftsaktiviteter samt kultur- og naturoplevelser, er med til at udgøre den optimale ramme for et sundt og aktivt liv for alle. 

Byrådet vil arbejde efter et grønt nærhedsprincip, hvor ingen borgere i kommunen må have længere end 10 minutters gang til grønne eller blå rekreative arealer i nærområdet. 

De regionale friluftsområder omfatter dels de indre grønne kiler, ringe og kystkiler, dels de ydre grønne kiler og ringe. Områderne i Ishøj Kommune administreres i overensstemmelse med godkendte planer for Den Grønne Kile. Der henvises i øvrigt til Fingerplan 2007 kapitel 5 §§ 14-16 for nærmere bestemmelser om anvendelsesmuligheder og begrænsninger i områderne. 

I den kommende planperiode vil byrådet se på muligheden for at etablere nye lokale friluftsområder.

 

 

 

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

 

Videre læsning

 Vejledning om friluftsområder.pdf (58 KB)

 

Der tages forbehold for ændringer i kortmaterialet siden kommuneplanens vedtagelse 1. december 2009

 

Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk