KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Vand og Land Natur Regionale og lokale friluftsomrĂĄder Retningslinjer

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
MĂĄl og midler
Den grønne struktur
Strandparken
Det kulturelle fritidslandskab
Det nordlige landomrĂĄde
Natur
BeskyttelsesomrĂĄder
Regionale og lokale friluftsomrĂĄder
Den Indre Grønne Kile, kysten og kystkiler i Ishøj
Den Ydre Grønne Kile og Ydre Grønne Ring i Ishøj
Lokale bynære friluftsområder
Retningslinjer
Friluftsanlæg
Landbrug
Skovrejsning
Rekreative stier
Vand

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Retningslinjer

De indre grønne kiler, ringe og kystkiler

Befolkningens adgang til de indre grønne kiler og ringe samt kyst og kystkiler skal opretholdes og forbedres, f.eks. ved opkøb af arealer og anlæg af stier og etablering af støttepunkter.

De lokale friluftsområder

I landområdet uden for de regionale friluftsområder kan kommunen nærmere afgrænse og planlægge for lokale friluftsformål i en bynær zone omkring byområderne i byfingeren. Der kan planlægges for konkrete arealer og anlæg til overvejende almene, ikke-bymæssige lokale friluftsformål, der naturligt kan indgå i landområdet, samt anlæg til det regionale stinet i landområdet. Den bynære rekreative zone omfatter områder, der som udgangspunkt ligger inden for en afstand af ca. 1 km fra byranden. Kommunen kan foretage en nærmere afgrænsning, som medtager yderligere konkrete områder, såfremt de ligger inden for daglig gang- og cykelafstand og naturligt kan knyttes til byområdet samt indgår i den landskabelige helhed.

Som forudsætning for anvendelse af større dele af den bynære zone til lokale friluftsformål skal kommunen gennemføre en samlet planlægning, som tager hensyn til landskabs-, natur- og kulturværdier og andre kommuneplanmæssige interesser, sikrer en klar grænse mellem by og land og samlet konkretiserer placeringen af nødvendige friluftsområder og anlæg. Landzonestatus fastholdes.

 

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

 

Lovgrundlag

Planlovens § 11 a nr. 9 og § 5 b, stk. 1 nr. 4-5.

Fingerplan 2007

 

Videre læsning

Den grønne kiles forlængelse

Oversigt over statslige intereser i kommuneplanlægningen

 

Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk