KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Milj√ł   Om Ish√łj  

Du er her: Start Vand og Land Natur Rekreative stier

Sitemap| Indhold| S√łg| Pdf| Print siden| L√¶s op

 
Mål og midler
Den gr√łnne struktur
Strandparken
Det kulturelle fritidslandskab
Det nordlige landområde
Natur
Beskyttelsesområder
Regionale og lokale friluftsområder
Friluftsanlæg
Landbrug
Skovrejsning
Rekreative stier
Overordnede regionale rekreative stier i Ish√łj
√ėvrige regionale rekreative stier i Ish√łj
Sikre trafiksk√¶ringer i Ish√łj
Retningslinjer
Vand

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Rekreative stier

Det er byrådets ønske at styrke det regionale rekreative stinet i Ishøj Kommune. Det regionale rekreative stinet har stor betydning for borgernes brug af dels de lokale og dels de regionale rekreative friluftsområder. De forskelligartede landskaber og naturoplevelser, der findes i kommunen og på Vestegnen i øvrigt, gør det attraktivt at besøge, bo og arbejde i Ishøj Kommune. For at øge tilgængeligheden og skabe rammer for et sundt og aktivt liv for alle er det vigtigt, at der er let og sikker adgang samt kort afstand mellem by og land. Dette kan opnås gennem et velfungerende regionalt rekreativt stinet med skiltning, der er koordineret i samarbejde med øvrige berørte kommuner. 

Det er byrådets ønske, at der i styrkelsen af det regionale rekreative stinet foruden fokus på øget tilgængelighed endvidere fokuseres på ruternes oplevelses- og naturmæssige værdier, da dette også er vigtige faktorer, hvis man vil flytte folk fra bil til cykel. I tråd med det ønsker byrådet at støtte op om initiativer, der fremmer cykelpendlingen i Ishøj og på Vestegnen. 

I Ishøj Kommune og på Vestegnen findes der dels det overordnede regionale rekreative stinet og dels det øvrige regionale rekreative stinet. Herudover findes der i Ishøj et stinet af lokale stier, der kan være sammenhængende med det regionale stinet. Disse lokale stier er behandlet i afsnit om trafikstier

Regionale rekreative stier skal være egnede både for cyklende og gående. En regional rekreativ sti giver adgang til områder udenfor byen og forløber på hele eller dele af strækningen gennem fredelige grønne omgivelser. Stien forbinder to regionale friluftsområder og/eller binder byfingrene sammen. I tæt bebyggede eller stærkt trafikerede områder skal stien forløbe i eget tracé for at regnes som sti. I tyndt bebyggede og svagt trafikerede områder kan stien forløbe på vej og stadig kategoriseres som sti.

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

 

Maratonrute på Vestegnen

Som en del af udviklingen af stisystemerne i kommunen, har Ishøj i samarbejde med de øvrige vestegnskommuner etableret en motions- og oplevelsesrute på Vestegnen. Ruten har en længde på 42,195 km, svarende til længden på et maraton, og går gennem samtlige syv vestegnskommuner. Ruten har flere funktioner og skal kunne bruges til både leg, oplevelse og motion.

 

Videre læsning

 Vejledning om rekreative stier.pdf (53.1 KB)

 

Der tages forbehold for ændringer i kortmaterialet siden kommuneplanens vedtagelse 1. december 2009

 

Plan-, Bygge- og Milj√łcenter - Ish√łj Store Torv 20 - 2635 Ish√łj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk