KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Milj√ł   Om Ish√łj  

Du er her: Start Vand og Land Natur Rekreative stier Retningslinjer

Sitemap| Indhold| S√łg| Pdf| Print siden| L√¶s op

 
Mål og midler
Den gr√łnne struktur
Strandparken
Det kulturelle fritidslandskab
Det nordlige landområde
Natur
Beskyttelsesområder
Regionale og lokale friluftsområder
Friluftsanlæg
Landbrug
Skovrejsning
Rekreative stier
Overordnede regionale rekreative stier i Ish√łj
√ėvrige regionale rekreative stier i Ish√łj
Sikre trafiksk√¶ringer i Ish√łj
Retningslinjer
Vand

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Retningslinjer

Kommunen skal medvirke til planlægning af linjeføringer og manglende strækninger (missing links) af de overordnede regionale rekreative stier fra de centrale byområder gennem kilerne til kysten, langs kysten, i ringstier i det åbne land på tværs af byfingrene og på tværs af de radiale stier i kilerne, herunder principiel sti i Den Ydre Grønne Ring fra Rungsted til Greve. 

Kommunen skal i planlægningen indarbejde det overordnede regionale rekreative stinet og medvirke til realisering og skiltning af et sammenhængende regionalt rekreativt stinet, som er i overensstemmelse med hovedprincipperne for rekreative stier.

Kommunen skal i planlægningen indarbejde det overordnede regionale rekreative stinet og det øvrige regionale rekreative stinet og derved sikre muligheden for stiernes etablering. 

Stierne i det overordnede regionale rekreative stinet bør (og skal ved nyanlæg) have sikrede skæringer, om nødvendigt niveaufri, over eller under barrierer - som veje, baner og vandløb - så stiernes oplevelsesværdi, sikkerhed og sammenhæng tilgodeses. 

Kommunen skal sikre sammenhæng mellem de overordnede regionale rekreative stinet og det øvrige regionale rekreative stinet.

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

 

Lovgrundlag

Planlovens § 11 a nr. 4.

 

Videre læsning

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægning

Den Grønne Kiles forlængelse 

 regional_udviklingsplan.pdf (9.5 MB)

 

Plan-, Bygge- og Milj√łcenter - Ish√łj Store Torv 20 - 2635 Ish√łj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk