KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Vand og Land Natur Rekreative stier Sikre trafikskæringer i Ishøj

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Mål og midler
Den grønne struktur
Strandparken
Det kulturelle fritidslandskab
Det nordlige landområde
Natur
Beskyttelsesområder
Regionale og lokale friluftsområder
Friluftsanlæg
Landbrug
Skovrejsning
Rekreative stier
Overordnede regionale rekreative stier i Ishøj
Øvrige regionale rekreative stier i Ishøj
Sikre trafikskæringer i Ishøj
Retningslinjer
Vand

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Sikre trafikskæringer i Ishøj

Barrierer som store veje, baner og vandløb forhindrer tit, at stier kan skiltes og tages i brug, selv om stiforløbet findes på begge sider af barrieren. For at skabe en sikker trafikskæring benyttes niveaufri eller sikrede skæringer. Med niveaufri forstås, at stien ligger i et andet niveau end eksempelvis den vej den krydser. Stien føres da enten over eller under vejen. På mindre trafikerede veje benyttes ofte sikrede skæringer - det kan være midterheller, lysreguleringer og lignende. 

I Ishøj Kommune er der etableret niveaufri og sikrede skæringer flere steder både på det overordnede og på det øvrige regionale rekreative stinet. Ved planlagte stistrækninger, der endnu ikke er realiserede, kan man allerede nu forudse enkelte steder, hvor sikrede skæringer vil skulle etableres.

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

 

Cykel- og vandreruter
De nationale cykelruter 4, 6 og 9 samt den internationale fjernvandrevej E6 løber gennem Ishøj Kommune. Du kan ved henvendelse til Dansk Cyklist Forbund og Dansk Vandrelaug få yderligere oplysninger om ruterne.

 

Der tages forbehold for ændringer i kortmaterialet siden kommuneplanens vedtagelse 1. december 2009

 

Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk