KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Vand og Land Natur Skovrejsning Skovrejsningsområder i Ishøj Kommune

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Mål og midler
Den grønne struktur
Strandparken
Det kulturelle fritidslandskab
Det nordlige landområde
Natur
Beskyttelsesområder
Regionale og lokale friluftsområder
Friluftsanlæg
Landbrug
Skovrejsning
Skovrejsningsområder i Ishøj Kommune
Retningslinjer
Rekreative stier
Vand

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Skovrejsningsområder i Ishøj Kommune

I Ishøj Kommune er der tre skovrejsningsområder. I den vestlige del af kommunen er der et område ved Solhøj Kildeplads, der strækker sig ind i Høje-Taastrup Kommune. I de centrale dele af kommunen er et område nord for Thorsbro Vandværk samt et område langs Vejleåvej vest for industriområdet. 

Af disse tre områder er det området ved Solhøj Kildeplads, der er tættest på en realisering. Skov- og Naturstyrelsen har i 2007 indgået aftale med Ishøj og Høje-Taastrup Kommuner samt Københavns Energi A/S om at etablere skov i området over de næste 20-30 år. Skovrejsningsområdet udgør et ca. 300 hektar stort område, hvoraf størstedelen vil blive udlagt til vedvarende græs, da store arealer er beliggende i transportkorridoren, hvor skovrejsning er uønsket. Størstedelen af området ligger i Høje-Taastrup Kommune over et vigtigt grundvandsmagasin. Der er i området kulturhistoriske interesser, der skal tages hensyn til i tilplantningsplanen. Projektets fortsatte udvikling afhænger af, hvorvidt Skov- og Naturstyrelsen får opkøbt arealer indenfor området. 

Store dele af Ishøj Kommune er reserveret til transportkorridor. Af hensyn til muligheden for i fremtiden at kunne placere transportanlæg er hele korridoren udpeget som område, hvor skovrejsning er uønsket.

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

 

Videre læsning

 Vejlednng om skovrejsning.pdf (65.9 KB)

 

Der tages forbehold for ændringer i kortmaterialet siden kommuneplanens vedtagelse 1. december 2009

 

Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk