KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Vand og Land Strandparken Det kystnære område

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Mål og midler
Den grønne struktur
Strandparken
Ishøj Havn
Strandenge og -volde
Det kystnære område
Retningslinjer
Rammer
Det kulturelle fritidslandskab
Det nordlige landområde
Natur

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Det kystnære område

Det kystnære område i kommunen strækker sig fra strandbredden til lige vest for Køge Bugt Motorvejen.

Det er byrådets ønske, at kommunens kystland beskyttes, så kysterne kan benyttes til rekreativ udnyttelse og de funktioner, der har tilknytning til kysten.

Byrådets mål er at friholde kystområdet for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af nærhed til kysten, samt at sikre offentlighedens adgang til kysten.

Placering af tekniske anlæg i kystzonen vil kun kunne accepteres, hvis en kystnær placering er påkrævet, eller hvor placering af tekniske anlæg uden for det kystnære område vil medføre uforholdsmæssige samfundsøkonomiske omkostninger. Dette gælder for eksempel tekniske anlæg i tilknytning til Ishøj Havn. For placering af tekniske anlæg i landzone i det kystnære område refereres til lovgivningen om kystnærhedszonen i planlovens kapitel 2a. 

 

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

 

Videre læsning

Planlovens § 11 e, stk. 1 nr. 7.

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen - 2009

 

Der tages forbehold for ændringer i kortmaterialet siden kommuneplanens vedtagelse 1. december 2009

 

Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk