KOMMUNEPLAN 2009
By og Erhverv   Landsbyer   Vand og Land   Trafik og Miljø   Om Ishøj  

Du er her: Start Vand og Land Strandparken Ishøj Havn

Sitemap| Indhold| Søg| Pdf| Print siden| Læs op

 
Mål og midler
Den grønne struktur
Strandparken
Ishøj Havn
Strandenge og -volde
Det kystnære område
Rammer
Det kulturelle fritidslandskab
Det nordlige landområde
Natur

» Hvad gælder for mig

» www.ishoj.dk

» Kontakt os

» Planen som PDF

 

Ishøj Havn

Ishøj Havn har stor erhvervsaktivitet og -potentiale, fordi den rummer regionens største koncentration af virksomheder indenfor salg og service af lystfartøjer og maritimt udstyr.

Sammen med ARKEN og Strandparken udgør havnen et stort potentiale i kommunens videre udvikling. Dette potentiale er endnu ikke fuldt udnyttet.

Som et led i at igangsætte denne udvikling vedtog byrådet derfor i 2007 en ny supplerende lokalplan for Ishøj Havn. Lokalplanen giver mulighed for at udvide lystbådehavnen, i form af udvidelse af eksempelvis øer. Desuden vil der i begrænset omfang kunne opføres nybyggeri til servicevirksomheder, klubhuse og andre funktioner med naturlig tilknytning til havnen - herunder butikker der forhandler havnerelaterede varer. På sigt håber byrådet, at det også vil være muligt at skabe et mere bypræget havnemiljø.

Ishøjs kystlandskab er skabt til strand- og havnerelateret friluftsliv. Dette bør fortsat prioriteres højt, samtidig med at der iværksættes tiltag, der udvikler området til et regionalt maritimt knudepunkt.

 

STATUS

Byrådet vedtog den 1. december 2009 Kommuneplan 2009.

Kommuneplan 2009 er offentliggjort den 18. december 2009.

Se kommuneplantillæg her

 

Videre læsning

Læs mere om udviklingen af 2. etape af Ishøj Havn  Helhedsplan for Ishøj Havn.pdf (23.8 MB)

 

Der tages forbehold for ændringer i kortmaterialet siden kommuneplanens vedtagelse 1. december 2009

 

Plan-, Bygge- og Miljøcenter - Ishøj Store Torv 20 - 2635 Ishøj - Telefon: 43577500 - Mail: plan-byg-miljo@ishoj.dk